Form 10

  Bugünlerde eşinizin sizden talep ettiği dört önemli şeyi sıralar mısınız?  Eşiniz bu taleplerini ne sıklıkla dile getirir?

  Siz ne cevap verirsiniz?

  Eşinizin iletişim becerileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

  Eşinizin iletişiminde sizi en çok hangi alanlar endişelendirir?

  Eşinizden beklediğiniz beş şeyi yazar mısınız? Varsa, gerçekleşmiş olanların yanına lütfen işaret koyun.

  Eşinizin sizden beklediği beş şeyi yazar mısınız? Varsa, gerçekleşmiş olanların yanına lütfen işaret koyun.

  Eşinize sevginizi nasıl gösterirsiniz?