Form 9

Evliliğinizin Değerlendirmesi

  Eşinizle geçirdiğiniz zamanın ne kadarı gerçekten kaliteli?

  Eşinizin çok takdir ettiğiniz beş özelliğini anlatır mısınız?

  Yukarıdaki bu özellikleri için ne sıklıkla eşinizi yüreklendirirsiniz?

  Bugünlerde eşinizden talep ettiğiniz dört önemli şeyi sıralar mısınız?

  Bu taleplerinizi ne sıklıkla dile getirirsiniz?

  Bu taleplere eşinizin cevabı nedir?