HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1- Sözleşmenin tarafları
Bu sözleşme Dr.phil. R. Meltem KAVCAR SIRMALI (bundan böyle Danışman olarak anılacaktır.) ile Online Terapist (www.onlineterapist.com) sitesinde yer alan konular üzerinden danışmanlık hizmeti almak isteyen, bu site vasıtası ile hizmet almak isteyen ve randevusunu http://www.onlineterapist.com/randevu-2/adresindeki randevu formunu doldurarak alan, gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle Danışan olarak anılacaktır) arasındadır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

3- Sözleşmenin süresi
İş bu sözleşme konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması için http://www.onlineterapist.com/online-terapi-ucretleri/adresinde sunulan danışma biçimlerinden birinin seçilerek bedelinin ödenmesiyle birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar ve seçilmiş olan hizmetin son geçerlilik tarihine kadar devam eder.

4- Sözleşmenin bedeli
İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret http://www.onlineterapist.com/online-terapi-ucretleri/ sayfasında ilgili hizmet seçeneklerinde belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahildir. Danışman’ın önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. Danışan, işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden hizmetlerden seçeceği paketlerde belirtilmiş olan ücreti, Danışman’ın internet sitesinde yer alan PayU ortak ödeme sayfasına yönlendirilerek yapacaktır.

5- Tarafların hak ve sorumlulukları:

Danışan randevu alıp ödemeyi yaptığında işbu sözleşmeyi kabul etmiş olur.

5.1- Danışman’ın hak ve sorumlulukları
Danışman, 
Danışan ile yapacağı online görüşmenin yaşanılan duruma uygun olmadığı ve/veya yarar sağlamadığını tespit etmesi halinde hizmeti sonlandırma, sözel ve/veya cinsel tacize maruz kaldığı anda ise görüşmeyi o anda sonlandırma hakkına sahiptir. Danışman, vereceği danışmanlık hizmetleri için Danışan\’ın seçeceği danışmanın belirtilen bedelinin ödenmesi yapılmadan herhangi bir hizmet vermek durumunda değildir. Danışman, Danışan\’a her seans için satın alınan hizmetin gerektirdiği kadar zaman ayıracaktır. Danışman, Danışan\’ın randevu talebine en geç 24 saat içinde geri dönüş yapacaktır. Danışman’ın, Danışan ile kararlaştırılan seans saatinde bilgisayar başında olması gerekmektedir. Danışman, Danışan tarafından gecikilmesi durumunda seans süresini uzatmama hakkına sahiptir. Danışman, Danışan hakkındaki her türlü bilgiyi mutlak bir gizlilik ile saklamak, hiç kimseyle paylaşmamak zorundadır. Ancak Danışman, Danışan\’ın izni/onayı olmadan, Danışan\’ın kendisinin ya da başka birisinin hayati tehlikesi söz konusu olduğunda veya Mahkeme kararı gibi hukuksal zorunluluk gerektiren durumlarda bu bilgileri paylaşabilir. Danışman, psikiyatrik ilaç tedavisi veya tıbbi bir uygulama sunmayacak ve psikiyatrik atak ya da krize müdahale hizmeti vermeyecektir. Danışman, seans esnasında danışmanlığın imkânsız olduğu, ya da danışma ile beraber ilaç tedavisinin de gerekli olduğunu tespit etmesi halinde Danışan\’ı psikiyatriste yönlendirecektir. Danışman, Danışan\’ın ya da başkasının hayatı tehlike altında olması durumunda ya da mevcut bir çocuk tacizi söz konusu olması halinde bu durumu derhal gerekli mercilere iletmek zorundadır. Danışman, Danışan\’ın seans esnasındaki ortamı seansın verimli geçmesini engelleyecek şekilde gürültü, dikkat dağıtıcı, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmasına sebebiyet verecek tutum ve davranışları sebebiyle seansı kesme ve devam etmeme hak ve yetkisi vardır.  Danışman, seans görüşmelerini Danışan\’ın izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz. Danışman, Online Terapist \”Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi\” listesinde yer alan maddeleri önceden bildirmeksizin ekleme, kaldırma, değiştirme ya da yenileme hakkına sahiptir.

5.2- Danışan\’ın hak ve sorumlulukları
Danışan
, Danışman’dan Danışmanlık Hizmeti almak için internet sitesinde yer alan danışma biçimlerinden birini seçerek, seçtiği danışma biçimine ilişkin hizmet bedelini internet sitesinde belirtilen ödeme seçeneklerinden birinin kullanılarak yapması ve yine internet sitesinde belirtilen e-posta adresi ya da telefon seçeneklerinden biri yoluyla Danışman’dan randevu talep etmesi gerekmektedir. Danışan, Danışman’a 24 saat öncesinden seansı iptal ettiğini bildirmediği sürece yapılmayan seansın parasının iadesini talep edemez. Danışan\’ın, Danışman ile kararlaştırılan seans saatinde bilgisayar başında olması gerekmektedir. Danışan, Danışman ile yapacağı seanslarda yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, seansı engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır. Danışan, Danışman ile yaptığı görüşmelerin para iadesini talep edemez. Danışan, www.onlineterapist.com sitesinin tüm kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. Danışan, Danışman’ın sağladığı servisi kullanım sonucu oluşacak riskleri kendi üzerinde taşır ve bu sebeple Online Terapist internet sitesini ve Danışman’ı sorumlu tutamaz.  Danışan, seans görüşmelerinin Danışman’ın izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz. Danışan, kendi güvenliğini sağlamak durumundadır. Danışan, seans görüşmelerini kendisine ait bir bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ile yapamaması halinde, başka bir kullanıcı ile ortak bilgisayar kullanılması halinde, tarayıcının tarihçe özelliğinin kapalı tutması, kullanımı takiben tarihçeden kendi ziyaret ettiği siteyi silmesi gerektiğini, çalıştığı iş yerine ait bilgisayardan yapılacak görüşmelerde güvenliği açısından sakınca bulunduğunu, istenmeyen kayıtlar oluşabileceğini kabul eder. Danışan, kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı doğacak zararlardan Danışman sorumlu değildir. Danışan, Skype, FaceTime, Whatsapp, İmo ya da Messenger v.b. uygulamalar üzerinden yapılacak görüşmelerde kendi güvenlik ve gizlilik politikalarına uyacaktır. Danışan, Danışman tarafından Online Terapist internet sayfasında yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Danışan, almış olduğu hizmetleri Danışman’dan izin almadan üçüncü kişilere dağıtamaz, paylaşamaz, kullanamaz.

6- Fesih hakları
Danışan
 iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmede beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, Danışman hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Danışan, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu ücreti geri isteyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Danışan, hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi süresinden önce veya süre sonunda fesih etme hakkına sahiptir. Ancak geçerli bir sebep olmadan ödenmiş olan bedelleri geri isteyemez.

9- Yetkili mahkeme ve icra daireleri
İş bu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma başvurunun internet ortamında Danışman’a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Danışman gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Danışan bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku ve yürürlükteki mevzuat uygulanacak olup, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.